Varovanje osebnih podatkov

 

 

BROWBAR1 d.o.o., (v nadaljevanju 'ponudnik') spoštuje zasebnost uporabnikov storitev BROWBAR1 d.o.o. in se zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke skrbno varovala in jih brez privolitve ne bo posredovala tretji osebi oziroma jih ne bo uporabila drugače kot izključno za zgoraj navedene namene, razen v primerih, ko bi te podatke zahteval pristojni državni organ, ki bi za to imel zakonsko osnovo in v primeru, da obstaja sum zlorabe pri poslovanju s strani uporabnika spletne strani. Podatki se zbirajo na podlagi osebne privolitve posameznika in za določen čas 5 let oziroma, če Zakon o varovanju osebnih podatkov predvideva drugače, za čas kot ga predvideva.

BROWBAR1 d.o.o. lahko podatke posreduje samo pogodbenemu obdelovalcu podatkov.

BROWBAR1 d.o.o.se zavezuje k varovanju vaše zasebnosti.

Upravljanje in obdelava osebnih podatkov Pravilnik o zasebnosti, določa pogoje, pod katerimi BROWBAR1 d.o.o. uporablja in ščiti vse osebne podatke in druge, s tem povezane informacije, ki jih posredujete pri uporabi spletne strain BROWBAR1 d.o.o.. Podjetje mora zaščititi vašo zasebnost, vključno z osebnimi podatki, in se zavezuje, da bo spoštoval to obveznost. Z uporabo spletne strani uporabnik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti, v kolikor niso za posamezne primere potrebne dodatne oblike privolitve. Ta politika zasebnosti se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo te spletne strani po spremembi ali dopolnitvi uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami in dopolnitvami.

Za kaj se uporabljajo vaši osebni podatki?

Osebni podatki se zbirajo za namen nemotene izvedbe naročil oz. ponudbe, komunikacijo s kupcem, statistično analizo z namenom izboljšanja delovanja spletnih strani in storitev ter, če nam podate svoje soglasje tudi informacije o naših promocijah glede novih izdelkov ter posebnih ponudb, ki vam jih kot obvestila pošiljamo preko elektronske pošte in telefonske številke vse.

V tem okviru se zbirajo naslednji podatki:

•          IP naslov

•          ime in priimek

•          telefonska številka

•          e-mail naslov

•          piškotki

•          Kot del zakona izvajamo tudi analize podatkov o obisku naše spletne strani, ki nam pomagajo prepoznati trende nakupovanja, želje kupcev, prometa naše spletne strani in tako naprej. Hkrati nam te informacije pomagajo povečati varnost spletne strani in varnost vaših osebnih podatkov.

Namen obdelave podatkov

Podjetje bo zbrane podatke o uporabnikih uporabljalo samo za naslednje namene:

•          Za pošiljanje računov v primeru prejetega naročila na izdelke ali storitve, ki se tržijo preko spletne strani.

•          Za vodenje evidenc o strankah.

•          Za realizacijo oz. dostavo zahtevanih izdelkov ali storitev.

•          Za obveščanje o novostih v ponudbi podjetja in spletne strane BROWBAR1 d.o.o. Za pošiljanje e-novic.

•          Za statistično in marketinško analizo oz. raziskavo v zvezi z uporabniki spletne strani in sicer zato, da se izboljša ponudba izdelkov in storitev na spletni strani (z uporabo analitičnih orodij)

 

Uporaba vašega email naslova:
 

1. Zgoraj navedene podatke bo administrator obdelal za namene trženja in sicer za pošiljanje e-novic osebi, ki je dala soglasje. To soglasje je podano za določen čas 5 let. Oseba, ki izda to privolitev, potrjuje, da bo skrbnik obdelal zgornje osebne podatke v času trajanja privolitve.

2. Soglasje je mogoče kadarkoli preklicati. Zahtevo lahko pošljete na e-mail poštni naslov: infobrowbar1@gmail.com s pripisom »ODJAVA-prenehanje uporabe osebnih podatkov« ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku nastala, ker je ponudniku pri registraciji posredoval napačne, nepopolne ali neažurne podatke, ki se nanašajo na uporabnika.

Pravice uporabnikov oziroma strank po splošni odredbi GDPR:

-vpogled

-popravek

-popoln izbris

-prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si